Adres naszej strony internetowej to: https://cociekawe.pl.

Sklep internetowy Co ciekawe, dostępny pod adresem internetowym cociekawe.pl, prowadzony jest przez Szymona Bubałę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Szymon Bubała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP 9542792752
REGON 380330131

Szymon Bubała - właściciel sklepu Co ciekawe

Szymon Bubała
Założyciel